Category Archive: ภารกิจ

Apr 04

โครงการติดตั้งเตาประสืทธิภาพสูงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

Jun 24

กิจกรรมมูลนิธิด้านพลังงานชุมชน

Sep 27

พลังงานกับสิ่งแวดล้อมและศาสนาอิสลาม

Aug 13

กระบวนการคิดหาสาเหตุ

Apr 25

พลัง​งานทดแทน​โดย“มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข”

Jan 18

การขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

Oct 08

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดภาคใต้

Aug 24

สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน มอบเตาเผาถ่าน ให้กับชาวบ้าน

Older posts «