Category Archive: ภารกิจ

Sep 27

พลังงานกับสิ่งแวดล้อมและศาสนาอิสลาม

Aug 13

ชมรมรักษ์ ฯ สุขภาพบ้านบูเกะตา

Apr 25

พลัง​งานทดแทน​โดย“มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข”

Jan 18

การขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

Oct 08

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดภาคใต้

Aug 24

สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน มอบเตาเผาถ่าน ให้กับชาวบ้าน

Aug 15

การบูณาการ “สวัสดิการสังคม” แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

May 19

ใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล

Older posts «