Category Archive: ภารกิจ

Oct 08

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดภาคใต้

Aug 24

สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน มอบเตาเผาถ่าน ให้กับชาวบ้าน

Aug 15

การบูณาการ “สวัสดิการสังคม” แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

May 19

ใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล

May 03

พัฒนาการและการปรับตัวของพูโล ในความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี

Jan 17

กระบวนการคิดหาสาเหตุ

Nov 12

เครื่องกรองน้าพลังงานแสงอาทิตย์

Nov 12

สารคดีชุด​ พลังงานแสงอาทิตย์หล่อเลี้ยงชีวิต​หลอมรวมชุมชน

สารคดีชุด​ พลังงานแสงอาทิตย์หล่อเลี้ยงชีวิต​หลอมรวมชุมช …

Continue reading »

Older posts «