«

»

Apr 25

พลัง​งานทดแทน​โดย“มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข”

วันนี้​ทีมงานของเราจะพาไปติดตามเรื่องของพลัง​งานทดแทน​โดย“มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข” เปิดพื้นที่สร้างการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะ
✨❤️มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน ทั้งเรื่องแก๊สชีวภาพ เตาประหยัดพลังงาน การเพาะเห็ด การเผาถ่าน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ มีอุปกรณ์สาธิต ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ได้ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้?
?‍?นายซาการียา บิณยูซูฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข หรือครูยา เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของการจัดตั้งมูลนิธิฯ ว่า เมื่อปี พ.ศ.2538 ขณะที่​ ร้อยโท ดิลก​ ศิริ​วัลลภ ประชาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส ในขณะนั้น​ ได้ลงพื้นที่และเล็งเห็นว่า​ พื้นที่บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส​ เป็นพื้นที่ล่อแหลมในเรื่องยาเสพติด จึงเข้ามาสนับสนุนการรวมกลุ่มของเด็ก ๆ ที่จบชั้น ป.6 และไม่มีโอกาสเรียนต่อ โดยตั้ง “กลุ่มเยาวชนเพาะเห็ดบ้านบูเก๊ะตา” ขึ้น​มา​ และจากการดำเนินงานมีผลเป็นที่น่าพอใจ จึงจดทะเบียนเป็น “มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข” เมื่อปี พ.ศ.2549??
✨?ปัจจุบัน​ทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนในมัสยิดโดยดำเนินการไปแล้ว 30 มัสยิด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา​ “มีการเชื่อมโยง บูรณาการกับหลักศาสนาอิสลาม​ ใช้เรื่องพลังงานเป็นตัวตั้ง หลักศรัทธา เป็นตัวขับเคลื่อน นำไปสู่การลดรายจ่ายด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรม และมีการแปลคู่มือพลังงานเป็นภาษายาวี​ นำไปสู่คุตบะห์ หรือบทความทางศาสนาในวันศุกร์ด้วย??
?‍??‍? นอกจากนี้ยังนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และเศรษฐกิจ​พอเพียง​มาปรับ​ใช้​ โดยพบว่าในพื้นที่เลี้ยงสัตว์เยอะก็จะนำเอามูลวัวก็นำมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพให้ชาวบ้านได้ลดรายจ่ายด้านพลังงาน อย่างในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทำมา 3 ปี แล้ว โดยหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ​ได้บอกกับทีมงานของเราว่า​ ตอนนี้ที่บ้านของเขาไม่ต้องซื้อแก๊สหุงต้ม​อีกต่อไป​ เพราะว่า​สามารถ​ผลิตแก๊สชีวภาพเอาไว้ใช้เองได้แล้วนั่นเอง??
✨✨ ขณะที่เรื่องของเตาชีวมวลที่อยู่ตามมัสยิดต่าง ๆ ประมาณ 300 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดการประหยัด​พลังงาน​หุงต้มในมัสยิด​ และประชา​ชนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากจึงตั้งชื่อว่า “เตาสามัคคี” เพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้​และทำกิจกรรมของชุมชนต่อไป…”
?✨สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้​เรื่องพลังงาน​ทดแทน​ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิธิพัฒนา​ชุมชน​เป็นสุข​ โทรศัพท์ ☎️073-350 -​560 หรือ ☎️081-767-2434 ค่ะ?✨
ปพิชญานันท์ เทพรักษ์ : สวท.นราธิวาส

ที่มา : #ชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=4492712180744106&id=100000161054304&_rdc=1&_rdr