«

»

Jan 29

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำนักศึกษาเยี่ยมเยียนโครงการถ่ายทอดความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

                  ณ ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข บ้านบูเก๊ะตา ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นาย ซาการียา บินยูซุฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน พันเอก ภานุมาศ คล้ายมงคล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 นายซุลกิฟลี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโล๊ะจูด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสตรี ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร และอาจารย์ เพ็นภา พัทรชนม์ พร้อมคณะนักศึกษาสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่สนใจมาศึกษาดูงานในครั้งนี้

                  ด้าน นางสาวสุดารัตน์ หมัดหมีม นักศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จุดประสงค์ที่มาในวันนี้คืออยากมาเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เราอยู่ ส่วนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือได้เห็นความเป็นอยู่ที่แตกต่าง ความสงบเรียบง่ายและเป็นกันเอง เราจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กลับไปถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป เราไม่สามารถทำให้ใครเชื่อในสิ่งที่เราพูดได้แต่เราสามารถไปอธิบายในสิ่งที่เราได้ในวันนี้และมาดูในสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้ค่ะ

                  พันเอก ภานุมาศ คล้ายมงคล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 กล่าวว่า ในการจัดโครงการในครั้งนี้ก็ได้จัดให้นักศึกษาจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มาเห็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนด้วยความร่วมมือจากรภาครัฐและภาคเอกชน การจัดโครงการในครั้งนี้สามารถสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาว่าในพื้นที่ 3 จังหวัดของเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงโดยให้น้องๆได้มาเห็นความเป็นอยู่ในพื้นที่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับ

                  ส่วนทางด้านนาย ซาการียา บินยูซุฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข กล่าวว่า เนื่องจากที่เรานี้เป็นพื้นที่พัฒนาชุมชนเป็นสุข เป็นองค์กรกลางที่ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ทุกองค์กรทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วก็ภาคประชาสังคม แต่ในครั้งเดียวกันศูนย์ของเราก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาตนเองสู่แนวทางพึ่งตนเองที่เป็นอุปถัมภ์มากขึ้น ในส่วนที่สถานบันภายนอกก็มีการถยอยมาศึกษากันอยู่เรื่อยๆเพื่อถ่ายทอดไปสู่ความเป็นจริงเนื่องจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขติดอยู่กับชายแดนประเทศมาเลเชียก็มีหน่วยงาน สถาบันการศึกษา จากประเทศมาเลซีย ก็จะนำนักศึกษาหลายๆรุ่นมาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข บ้านบูเก๊ะตา ของเราครับ

 

แหล่งที่มา : http://www.tnews.co.th/contents/407424